Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku” ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

W ramach naboru sfinansowane zostanie utworzenie 60 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 20.000 zł.

           

            W związku z różnymi źródłami finansowania pomocy, tj.: Fundusz Pracy, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, a także wymogami związanymi z realizacją projektów ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą, preferowane będą wnioski pracodawców, którzy zatrudnią osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, spełniające dodatkowo jeden
z poniższych warunków:

- posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych, tj. maksymalnie wykształcenia średniego,

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

- długotrwałe pozostawanie na bezrobociu.

 

Wnioski należy składać w terminie od 12 do 21 lutego 2018 roku na obowiązujących formularzach w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty.

 

Za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla pocztowego czy nadania przesyłki kurierem.

 

 

Wszystkich  chętnych serdecznie zapraszamy. 

Aktualność dodana przez: Karol Littwin (2018-01-26 13:39:38)
Data wydarzenia : 2018-02-21
Data publikacji : 2018-01-25

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/wydarzenie/227/nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-doposa%C5%BCenia-lub-wyposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy