Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

"Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy"

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

 

,,Azymut na zatrudnienie kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do uzyskania ponownego zatrudnienia (uzyskanie efektywności zatrudnieniowej) wśród 96 UP (58 kobiet, 38 mężczyzn), poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych/rynkowych i/lub kompetencji do aktualnych potrzeb rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej 80% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami (co najmniej 5%-tj. 5 UP), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety (co najmniej 60% UP-tj. 58 UP). W efekcie realizacji projektu co najmniej 87 osób (w tym co najmniej 53 kobiety) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz co najmniej 53 osoby (w tym co najmniej 32 kobiety) podejmą ponownie zatrudnienie.

 

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

  • DORADZTWO ZAWODOWE połączone z przygotowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, 2 spotkania indywidualne x 2 godz.
  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- indywidualne spotkania z psychologiem dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, 2 spotkania indywidualne x 2 godz.
  • POŚREDNICTWO PRACY– na każdym etapie realizacji IPD uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy
  • WARSZTATY W ZAKRESIE TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – mające na celu nabycie lub wzrost umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, 5 spotkań grupowych x 4 godz.
  • SZKOLENIA W ZAKRESIE NABYWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (CYFROWYCH) – mające na celu nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, tj. kompetencji cyfrowych, 8 spotkań grupowych x 6 godz., stypendium szkoleniowe
  • SZKOLENIA PROWADZĄCE DO PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH/RYNKOWYCH – mające na celu nabycie, podwyższanie lub dostosowywanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP, 12 spotkań grupowych x 8 godz., stypendium szkoleniowe
  • STAŻE ZAWODOWE – średnio ok. 160 godz./m-c przez 3 miesiące, 5 razy w tygodniu po 8 godz., stypendium stażowe. Celem zadania jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2018

 

Kontakt:

e-mail: azymutnazatrudnienie@terra-szkolenia.pl

tel: 699 670 246

Aktualność dodana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-10-05 14:56:41) , zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-10-05 15:00:57)
Data wydarzenia : 2017-10-05
Data publikacji : 2017-10-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/wydarzenie/216/-azymut-na-zatrudnienie-kompleksowy-program-wsparcia-osob-zwolnionych-z-pracy-