Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Gospodarcza w Gdyni, jest odpowiedzią na potrzeby i problemy rynku pracy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 81 osób pozostających bez pracy (w tym: 55 kobiet i 26 mężczyzn) z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,w oparciu o pogłębiona analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Zwiększeniu szans na zatrudnienie mają służyć również przedsięwzięcia w zakresie efektywnego pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

 

Działania kierowane będą wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:

 • Kobiety,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie z wykorzystaniem aktywnych form umożliwiających powrót na rynek pracy poprzez:

 • usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące m.in.
  • badania kompetencji zawodowych, stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla uczestnika,
  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji zawodowych,
 • usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.
  • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • staże służące nabywaniu lub uzupełnieniu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 26 czerwca 2017roku  i potrwa do 31 lipca 2018 roku.

 

Rekrutacja do Projektu składa się z trzech etapów:

 1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego  wraz z załącznikami.
 2. Ocena formalna pod względem kompletności i poprawności złożonych dokumentów.
 3. Ocena merytoryczna, na którą składa się ocena kwalifikowalności kandydata na uczestnika pod względem wymaganej grupy docelowej, oraz taki dobór uczestników, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników projektu.  

Budżet projektu: 1 538 999,93 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 308 150 zł.

 

Biuro Projektu

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. 10 Lutego 24, pokój nr 04

81-364 Gdynia

 

tel. 58 668 20 32; 58 668 20 26

fax  58 668 20 12

e-mail: projektzit@gdynia.pl

 

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Biuro Partnera

Fundacja Gospodarcza

ul. Olimpijska 2

81- 538 Gdynia

 

tel 58 662 20 52

fax 58 662 59 85

e-mail: sekretariat@fungo.com.pl

www.fundacjagospodarcza.pl

Aktualność dodana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-07-06 15:05:20) , zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-07-10 13:42:35)
Data wydarzenia : 2017-07-06
Data publikacji : 2017-07-06

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/wydarzenie/203/system-wsparcia-zatrudnienia-dla-miasta-gdyni-i-obszaru-zit-%E2%80%93-etap-i