Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I

 

Zapraszamy wszystkich pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Redy, Rumi, Wejherowa i Gminy Wejherowo do wzięcia udziału w projekcie:

 

„System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT  –  etap I” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż z dniem 29-04-2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz.864), w związku z czym nastąpiła zmiana zasad opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie w/w ustawy w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Profile pracodawców

Czy szukasz pracy i zastanawiasz się:

  • “Na jakie zarobki mogę liczyć w tej firmie?"
  • “Jakie będę mieć dodatkowe benefity?”
  • “Jakie pytania padną na rozmowie kwalifikacyjnej?”

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje iż z dniem  01.03.2017r. wstrzymuje  nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia z powodu wyczerpania środków.