Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2017 roku” Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 21.000 zł.

 

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie od 4 do 8 września 2017 roku.

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczął się okres składania nowych wniosków o świadczenie w Programie "Rodzina 500+". Szczegółowe informacje znajduja się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

 

Tematyka prac magisterskich powinna obejmować w szczególności takie zagadnienia jak:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

 • polityka rynku pracy,
 • Fundusze Strukturalne i ich wpływ na rynek pracy,
 • działalność instytucji rynku pracy,
 • działania sektora organizacji pozarządowych na rynku pracy,
 • aktywizacja zawodowa i jej efektywność,
 • poradnictwo zawodowe, zawodoznawstwo,
 • kształcenie na potrzeby rynku pracy,
 • kształcenie ustawiczne,
 • przedsiębiorczość i wpływ organizacji gospodarczych na kształt rynku pracy,
 • potrzeby gospodarki regionalnej i przedsiębiorców w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim,
 • rozwój pracowników i ich mobilność zawodowa,
 • migracje za pracą,
 • wpływ procesów gospodarczych na zmiany i przemieszczanie zasobów pracy,
 • praktyki organizacyjne wpływające na jakość kapitału ludzkiego,
 • dyskryminacja na rynku pracy (szczegóły w regulaminie konkursu).