Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 r. ż. zamieszkałych na terenie pow. wejherowskiego"

Projekt: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (II)"

 

 

 

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (II)”

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość "Nowy Zawód - Lepsza Praca"

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 350 osób w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR   Sp. z o. o oraz Fundacją NOVA, w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2018 r.

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w dniu 17.11.2016 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej przy ul. Dworcowej 7 w Wejherowie zorganizował Pomorski Dzień Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.