Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
Statystyki graficzne

Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę krótkoterminową (w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy), niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Pracodawca zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z kopią w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

 

Oświadczenie powinno zawierać:


- dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,

- okres wykonywania pracy

- nazwa zawodu

- miejsce wykonywania pracy,

- rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy (jaka będzie zawarta z cudzoziemcem),

- wysokość wynagrodzenia brutto za pracę,

- dane personalne cudzoziemca

- informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy,

- informację o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

 

Oświadczenie wraz z pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

Powiatowy Urząd Pracy w przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez rejestrującego oświadczenia wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć może powiadomić właściwy oddział Straży Graniczną.

Dołączyć proszę (druki oświadczeń o zamiarze powierzenia przy cudzoziemcowi)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:28:34)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2013-09-11 11:56:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-republiki-bialorusi-gruzji-moldowy-federacji-rosyjskiej-i-ukrainy/136