Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy
Statystyki graficzne

Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy (art. 33 ust.4a):     

 

1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu  potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; pozbawienie statusu poszukującego następuje   po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy na okres 120 dni,       

 

2. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony  między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie  tego   niestawiennictwa; pozbawienie statusu poszukującego następuje od dnia niestawiennictwa na okres 120 dni ,      

 

3. nie podjął albo przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe,  o których mowa w  art. 42a ustawy, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo    w programie specjalnym lub nie przystąpił   do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy; pozbawienie statusu poszukującego następuje od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia na okres 120 dni ,     

 

4. złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy  urząd pracy;   pozbawienie statusu poszukującego następuje od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia na okres 120 dni. 

 

 

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres ponowne  nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po  upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia. (art. 33 ust. 4c)

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2013-10-08 11:23:29)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2013-11-13 08:55:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/195