Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Tryb postępowania
Statystyki graficzne

Tryb postępowania

Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez wojewodę:

  • przy wniosku typ A i B właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

  • przy wniosku typ C właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany;

  • przy wniosku typ D właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą - ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • przy wniosku typ E właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania (typ D i E), zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki.

 

W przypadku zezwolenia na pracę typu A, przed złożeniem wniosku podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zgłasza wolne miejsce zatrudnienia w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu i uzyskuje informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (wyjątki określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego).

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzeniu wniosku wydawane jest zezwolenie na pracę.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:17:23)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2015-02-27 10:43:54)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/tryb-postepowania/130