Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Status poszukującego pracy
Statystyki graficzne

Status poszukującego pracy

Poszukujący pracy oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 - 3 ustawy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

Aby nabyć status osoby poszukującej pracy osobiście trzeba zgłosić się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy lub dokonać rejestracji elektronicznej.

 

Osobą poszukującą pracy może być osoba która:

 

1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 

2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 

3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

 

4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 

5. jest żołnierzem rezerwy,

 

6. pobiera rentę,

 

7. pobiera świadczenie szkleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,

 

8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 

9. pracownikiem oraz osobą wykonującą inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym.

 

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

 

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2013-10-08 11:22:54)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2015-02-24 09:55:04)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/status-poszukujacego-pracy/194