Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja osoby poszukującej pracy
Statystyki graficzne

Rejestracja osoby poszukującej pracy

1. Rejestracja następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowoci danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej lub za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 

2. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

 

3. osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,

- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia, świadectwo pracy,

- dokument o przeciwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada.

 

4. Osoba niepełnosprawna, oprócz powyższych dokumentów przedkłada ORZECZENIE uprawnionego organu o stopniu niepełnosprawności.

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2013-10-08 11:22:26)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2015-02-24 09:53:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/rejestracja-osoby-poszukujacej-pracy/193