Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Programy zrealizowane w 2016 roku

Programy zrealizowane w 2016 roku

PROGRAMY ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

 

1. Program Regionalny „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego – Region, Gospodarka i Praca”. Program finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres realizacji programu: 01.02.2016r. - 31.12.2016r.

Cel programu: Aktywizacja zawodowa 110 osób w branżach rozwojowych dla powiatu wejherowskiego.

Zadania realizowane w ramach programu:

a) szkolenia zawodowe dla 59 uczestników projektu,

b) staże zawodowe dla 36 uczestników projektu,

c)  prace interwencyjne dla 13 uczestników projektu,

d) bony zasiedleniowe dla 2 uczestników projektu.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:  611 778,49 zł

W wyniku udzielonego wsparcia efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie82,73 %.

 

 

2. Program skierowany do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (określeni w art. 49 ustawy, pkt. 2-6 ustawy (z wyłączeniem osób bezrobotnych do 30 roku życia) – program finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres realizacji programu: 13.06.2016r. - 31.12.2016r.

Cel programu: Aktywizacja zawodowa 44 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie. 

Zadania realizowane w ramach programu:

a) szkolenia zawodowe dla 19 uczestników projektu,

b) staże zawodowe dla 11 uczestników projektu,

c) refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 4 uczestników projektu,

d) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 uczestników  projektu,

e) prace interwencyjne dla 6 uczestników projektu.

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły: 299 092,21zł

W wyniku udzielonego wsparcia efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie70,45 %.

 

3. „Stop oddaleniu 2016” – program specjalny finansowany ze środków Funduszu Pracy

Okres realizacji programu: 01.01.2016-31.12.2016

Cel programu: Aktywizacja zawodowa 230 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego, należących do grupy osób nieaktywnych zawodowo najbardziej oddalonych od rynku pracy. 

Działania realizowane w ramach programu:

a) prace interwencyjne oraz refundacja kosztów odzieży dla 15 uczestników programu,

b) prace społecznie użyteczne oraz warsztaty psychologiczne dla 195 uczestników programu,

c)  refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz refundacja kosztów odzieży dla 20 uczestników programu.

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły: 702 096,09 zł

 

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2016-06-14 08:21:30)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2017-01-26 10:52:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/programy-zrealizowane-w-2016-roku/241