Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Programy zrealizowane w 2015 roku

Programy zrealizowane w 2015 roku

PROGRAMY ZREALIZOWANE W 2015 ROKU

1. „Stop oddaleniu 2015” – program specjalny finansowany ze środków Funduszu Pracy

 

Okres realizacji programu: 01.01.2015-31.12.2015

Cel programu: Aktywizacja zawodowa 179 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego, należących do grupy osób nieaktywnych zawodowo najbardziej oddalonych od rynku pracy. 

Działania realizowane w ramach programu:

a) prace interwencyjne oraz refundacja kosztów odzieży dla 10 uczestników programu,

b) prace społecznie użyteczne dla 149 uczestników programu,

c)  refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz refundacja kosztów odzieży dla 20 uczestników programu.

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły: 710.093,82 zł

 

2. Program skierowany do osób do 25 roku życia – program finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres realizacji programu: 18.02.2015-31.03.2016

Cel Programu: Aktywizacja zawodowa 56 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Wejherowie.

Działania realizowane w ramach programu:

a) szkolenia zawodowe dla 22 uczestników programu,

b) staże zawodowe dla 12  uczestników programu,

c) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 uczestników programu,

d) bon na zasiedlenie dla 1 uczestnika programu,

e) bon stażowy dla 16 uczestników projektu,

f) prace interwencyjne dla 5 uczestników.

Efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 71,4%

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły: 357.784,49 zł

 

3. Program skierowany do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy) – program finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

 

Okres realizacji programu: 01.01.2015-31.12.2015

Cel programu: Aktywizacja zawodowa 36 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wejherowie. 

Działania realizowane w ramach programu:

a) szkolenia zawodowe dla 14 uczestników projektu,

b) staże zawodowe dla 20 uczestników projektu,

c) refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 2 uczestników projektu,

d) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 uczestników  projektu.

Efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 54,3%

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły: 284.444,34zł

 

4. Program skierowany do osób w wieku 30 - 50 lat – program finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres realizacji programu: 01.06.2015-29.02.2016

Cel programu: Aktywizacja zawodowa 38 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Wejherowie.

Działania realizowane w ramach programu:

a) szkolenia zawodowe dla 15 uczestników projektu,

b) staże zawodowe dla 16 uczestników projektu,

c)  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 6 uczestników projektu,

d) prace interwencyjne dla 4 uczestników projektu,

e) refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 3 uczestników projektu.

Efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 75%

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły: 322.990,02 zł

 

5. Program skierowany do osób powyżej 50 roku życia – program finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres realizacji programu: 27.04.2015-31.03.2016

Cel programu: Aktywizacja zawodowa 28 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wejherowie.

Działania realizowane w ramach programu:

a) szkolenia zawodowe dla 9 uczestników projektu,

b) staże zawodowe dla 12 uczestników projektu,

c)  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 uczestników projektu,

d) prace interwencyjne dla 7 uczestników projektu,

Efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 63%

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły: 161.211,09 zł

 

6. „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”- program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

 

Okres realizacji programu: 01.03.2015r. - 31.12.2015r.

Cel programu: Aktywizacja zawodowa 9 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie.

Działania realizowane w ramach programu:  staże zawodowe dla 9 uczestników projektu,

Efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:  97.308,00 zł

 

7. Program Regionalny „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego – Region, Gospodarka i Praca”. Program finansowany
z dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres realizacji programu: 26.03.2015r. - 31.12.2015r.

Cel programu: Aktywizacja zawodowa osób w branżach rozwojowych dla powiatu wejherowskiego.

Działania realizowane w ramach programu:

a) szkolenia zawodowe dla 94 uczestników projektu,

b) staże zawodowe dla 32 uczestników projektu,

c)  prace interwencyjne dla 14 uczestników projektu,

d) bony zasiedleniowe dla 1 uczestnika projektu,

 

Efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 41,13 %

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:  617.741,54 zł

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2016-06-14 08:20:04)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2017-01-26 10:52:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/programy-zrealizowane-w-2015-roku/240