Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Programy zrealizowane w 2013 roku

Programy zrealizowane w 2013 roku

Programy zrealizowane w 2013 roku:

 

1. „Aktywna wieś” – program specjalny finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Okres realizacji programu:

 

01.01.2013 – 31.12.2013

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 39 osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie powiatu wejherowskiego zarejestrowanych w PUP Wejherowo oraz tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich powiatu wejherowskiego.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 11 osób,

a)      przyznanie dotacji dla 11 osób + wsparcie pomostowe (wypłata środków na opłatę składek ZUS),

b)      refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawcom poprzedzone szkoleniem zawodowym przez uczestników programu,

c)       refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawcom poprzedzone organizacją staży przez uczestników programu,

d)      refundacja kosztów dojazdu na staż i szkolenie dla uczestników programu.

 

W ramach programu uczestnicy otrzymali pakiet startowy pracownika/przedsiębiorcy, tj. organizer oraz pendrive.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

            793.300,00

 

2. „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” – program finansowany ze środków PFRON oraz ze środków Funduszu Pracy.

 

Okres realizacji programu:

01.03.2013 – 31.12.2013

            Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Wejherowo.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      organizacja staży dla 4 osób bezrobotnych z lekkim stopniem niepełnosprawności,

b)      organizacja staży dla 6 osób bezrobotnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c)      refundacja kosztów dojazdu na staż dla uczestników programu,

d)      świadczenie rehabilitacji zawodowej wypłacone uczestnikom programu,

e)      opieka doradcy zawodowego dla każdego uczestnika programu przez cały okres odbywania stażu,

f)       premia dla pracodawców organizujących staże dla niepełnosprawnych uczestników programu.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

76.320,00 – środki PFRON

103.916,00 – środki Funduszu Pracy

 

3. „Młodzi na start” – program specjalny finansowany z dodatkowych środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Okres realizacji programu:

01.06.2013 - 31.12.2013

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 18 osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP Wejherowo.

 

Działania realizowane w ramach programu:

b)      szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 7 uczestników,

c)      przyznanie dotacji dla 7 uczestników + wsparcie pomostowe (wypłata środków na opłatę składek ZUS),

d)      szkolenia zawodowe dla 1 uczestnika,

e)      refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawcom poprzedzone organizacją staży przez uczestników programu,

f)       refundacja kosztów zakupu odzieży ochronnej, BHP itp.

 

W ramach programu uczestnicy otrzymali pakiet startowy pracownika/przedsiębiorcy, tj. organizer oraz pendrive.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

357.206,00

 

 

4. „Kierunek praca” – program finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Okres realizacji programu:

10.07.2013 – 31.12.2013

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 41 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Wejherowo, będących          w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      szkolenia zawodowe,

b)      staże zawodowe,

c)      prace interwencyjne,

d)      refundacja kosztów dojazdu na staż i szkolenie.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

195.807,00

 

 

 

5. Program skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Okres realizacji programu:

18.11.2013 – 31.12.2013

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 5 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Wejherowo.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 5 uczestników programu,

b)      dotacje dla 5 uczestników programu.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

89.493,00

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2014-01-21 13:41:51)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2017-01-26 10:53:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/programy-zrealizowane-w-2013-roku/199