Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Programy zrealizowane w 2012 roku

Programy zrealizowane w 2012 roku

Programy zrealizowane w 2012r.:

 

1. „WIEŚ – moje miejsce pracy” – program finansowany ze środków Funduszu Pracy.

 

Okres realizacji programu:

01.02.2012 – 31.12.2012

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 58 osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie powiatu wejherowskiego, zarejestrowanych w PUP Wejherowo oraz tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich powiatu wejherowskiego.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 4 osób,

b)      przyznanie dotacji dla 6 osób,

c)      refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawcom,

d)      organizacja staży dla 19 osób,

e)      organizacja prac interwencyjnych dla 13 osób,

f)       refundacja kosztów dojazdu na staż i szkolenie dla uczestników.

W ramach programu uczestnicy otrzymali pakiet startowy pracownika/przedsiębiorcy, tj. organizer oraz pendrive z wzorami CV i listów motywacyjnych.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

621.740,00

 

2. „MAPA – młodość, aktywność, potencjał, aktywizacja” -  program specjalny finansowany z dodatkowych środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Okres realizacji programu:

15.05.2012 – 31.12.2012

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 20 osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Wejherowo.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      skierowanie na prace interwencyjne poprzedzone stażem zawodowym dla 9 uczestników,

b)      organizacja stażu dla 1 osoby,

c)      szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 7 osób,

d)      przyznanie dotacji dla 7 osób + wsparcie pomostowe (wypłata środków na opłatę składek ZUS),

e)      refundacja kosztów dojazdu na staż i szkolenie,

f)       organizacja szkoleń zawodowych.

 

W ramach programu uczestnicy otrzymali pakiet startowy pracownika/przedsiębiorcy, tj. organizer oraz pendrive z wzorami CV i listów motywacyjnych.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

                183.408,00

3. „50+, obalenie mitu” – program specjalny finansowany z dodatkowych środków Ministra Pracy i Polityki   Społecznej.

 

Okres realizacji programu:

15.05.2012 – 31.12.2012

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 7 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w PUP Wejherowo.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      skierowanie na prace interwencyjne dla 3 osób,

b)      szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 3 osób,

c)      przyznanie dotacji dla 4 osób + wsparcie pomostowe (wypłata środków na opłatę składek ZUS).

 

W ramach programu uczestnicy otrzymali pakiet startowy pracownika/przedsiębiorcy, tj. organizer oraz pendrive z wzorami CV i listów motywacyjnych.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

88.700,00

 

4. Program skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia, finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Okres realizacji programu:

20.08.2012 – 28.02.2013

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 133 osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Wejherowo.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      organizacja staży dla 71 osób,

b)      szkolenia zawodowe dla 26 osób,

c)      szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 8 osób,

d)      przyznanie dotacji dla 12 osób,

e)      refundacja kosztów dojazdu na staże i szkolenia,

f)       refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawcom,

g)      skierowanie na prace interwencyjne dla 16 osób.

 

     Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

     752.200,00

 

5. Program skierowany do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Okres realizacji programu:

20.08.2012 – 28.02.2013

 

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa 50 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji za rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Wejherowo.

 

Działania realizowane w ramach programu:

a)      organizacja staży dla 30 osób,

b)      szkolenia zawodowe dla 10 osób,

c)      refundacja kosztów dojazdu na staże i szkolenia,

d)      skierowanie na prace interwencyjne dla 5 osób,

e)      refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawcom,

f)       szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 2 osób,

g)      przyznanie dotacji dla 3 osób.

 

Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły:

187.500,00

 

 

 

 

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2014-01-21 13:41:30)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2017-01-26 10:53:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/programy-zrealizowane-w-2012-roku/198