Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Programy partnerskie

Programy partnerskie

1. „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy” – program partnerski z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

 

Okres realizacji programu: 01.01.2016-31.10.2018

Cel programu:Zwiększenie szans do podjęcia aktywności zawodowej 80 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 

z niepełnosprawnościami, z gminy Rumia oraz podniesienie kompetencji społecznych tych osób w okresie realizacji projektu.  

Działania realizowane przez PUP Wejherowo w ramach programu:

a) Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania dla 30 uczestników programu,

b) Prace społecznie użyteczne dla 30 uczestników programu,

b) Staże dla 15 uczestników programu.

Pozostała liczba uczestników to osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie i objęte działaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

 

2. „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” – program partnerski z Gminą Miasta Wejherowo oraz Wejherowską Spółdzielnią Socjalną „Dobrodziejki” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

 

Okres realizacji programu: 01.09.2017-30.12.2022

Cel Programu: Aktywizacja zawodowa oraz reintegracja społeczna 295 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Wejherowa, zmierzająca do podjęcia zatrudnienia.

Działania realizowane przez PUP Wejherowo w ramach programu:

a) Poradnictwo zawodowe: indywidualne i grupowe dla 25 uczestników programu

b) Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania dla 25 uczestników programu

c)  Szkolenia zawodowe dla 25 uczestników programu,

e)  Prace społecznie użyteczne dla 25 uczestników programu,

Pozostała liczba uczestników to osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie i objęte działaniami realizowanymi przez Gminę Miasta Wejherowo oraz Wejherowską Spółdzielnię Socjalną „Dobrodziejki”.

 

3. „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” – program partnerski z Gminą Miasta Wejherowo oraz Lokalną Grupą Działania Małe Morze finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

 

Okres realizacji programu: 01.09.2016-31.10.2018

Cel programu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób, które bez dodatkowego wsparcia otrzymanego z zewnątrz mają najmniejsze szanse na poradzenie sobie ze swoimi problemami.

Działania realizowane przez PUP Wejherowo w ramach programu:

a) Współudział w rekrutacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu działania – osób długotrwale bezrobotnych (III profil),

b) Współudział w zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie,

c) Finansowanie świadczeń integracyjnych 80 uczestników utworzonych w ramach Projektu Centrum Integracji Społecznej w Wejherowie

Pozostała liczba uczestników to osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie i objęte działaniami realizowanymi przez Gminę Miasta Wejherowo oraz Lokalną Grupą Działania Małe Morze.

 

Strona dodana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-19 13:24:39)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-19 13:25:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/programy-partnerskie/245