Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pośrednictwo pracy krajowe
Statystyki graficzne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo Pracy dla Pracodawców polega na udzieleniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie.

Pośrednictwo pracy jest świadczone NIEODPŁATNIE i opiera się na następujących zasadach:

  • dostępności
  • dobrowolności
  • równości
  • jawności

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami z obszaru swojego działania w celu pozyskania ofert pracy i promowania usług rynku pracy.

 

Formy realizacji ofert pracy przez pośredników pracy

Oferta otwarta – umożliwia udostępnienie oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości z zamieszczeniem informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy z uwzględnieniem formy kontaktu preferowanej przez pracodawcę.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

Otwarta oferta pracy daje osobie bezrobotnej i poszukujące pracy możliwość zapoznania się z warunkami pracy oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawcę potencjalnemu pracownikowi, a w konsekwencji podjęcia decyzji o nawiązaniu kontaktu z pracodawcą. Pracodawcom, natomiast pozwala na wybór pracownika spośród szerokiego grona osób zainteresowanych miejscem pracy.

 

Oferta zamknięta - pracodawca zgłaszający ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiającej jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. W związku z tym taka oferta pracy może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy. Przy realizacji oferty mającej status "zamkniętej" obowiązkiem Urzędu jest przeprowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów oraz wydanie kandydatom spełniającym wymagania pracodawcy skierowania do pracy.

 

Giełda pracy – zorganizowana przez urząd pracy forma bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;

Powiatowy Urząd pracy może zorganizować giełdę pracy w przypadku, gdy pracodawca krajowy, który zgłosił krajową ofertę pracy jest zainteresowany takim sposobem realizacji.

 

Targi pracy - zorganizowana przez urząd pracy forma bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadającym wymaganiom poszczególnych pracodawców.

 

Zadania i funkcje Targów Pracy:

- skupienie w jednym miejscu większej liczby przedsiębiorców i ofert pracy dostępnych dla wszystkich zainteresowanych;

- możliwość bezpośredniego kontaktu z wieloma pracodawcami lub ich reprezentantami przez osoby zainteresowane pozyskaniem zatrudnienia;

- prezentacja przez uczestników targów pracy posiadanych ofert pracy;

- prezentacja usług rynku pracy oraz informacji z zakresu instrumentów rynku pracy dla uczestników targów urzędu pracy;

- prezentacja pracodawców lokalnego rynku pracy;

- promowanie zakładów pracy pracodawców.

 

Szczegółowe informacje dla PRACODAWCY:

telefon

+48 58 677 63 07, +48 58 677 63 28

fax

+48 58 677 63 33

pokój

112

e-mail

pracodawcy.posrednictwo@pupwejherowo.pl; gdweposr@praca.gov.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:03:30)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2016-12-29 11:36:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/106