Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
Statystyki graficzne

Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.

W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Jeżeli w dniu złożenia wniosku pracodawca zatrudnia do 25 osób zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 2 lata. Zezwolenie na pracę na stanowiskach do spraw handlowych, w szczególności na stanowisko dyrektora handlowego, przedstawiciela handlowego, specjalisty ds. marketingu, na których jednym z wymogów do wykonywania pracy na tym stanowisku jest znajomość języka obcego, wydaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok. Zezwolenie na pracę na okres dłuższy lub przedłużenie zezwolenia może być wydane w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedłoży dokumenty potwierdzające prowadzenie kontaktów handlowych z przedsiębiorstwem z państwa, w którym dany język jest językiem urzędowym.

W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.

Na wniosek pracodawcy można przedłużyć zezwolenie. Wniosek o przedłużenie zezwolenia należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia.

 

W przypadkach, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:17:44)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2016-06-15 11:01:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/okresy-na-jakie-wydawane-sa-zezwolenia-na-prace/131