Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
Statystyki graficzne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Zatrudnienie cudzoziemców

 

1. Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca)

 

Rejestracja oświadczeń podmiotu zamierzającego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom odbywa się w siedzibie PUP w Wejherowie (pokój nr 111 - 1 piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00. Termin rejestracji oświadczenia wynosi 7 dni roboczych, w związku z powyższym prosimy pracodawców o uwzględnienie tego terminu przy składaniu oświadczeń i planowaniu daty zatrudnienia.

 

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy (Uwaga 180 dni!) w ciągu kolejnych 12 miesięcy (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski przy wizie D 05) dotyczy obywateli:

 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy,
 • Armenii

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

 

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. następuje zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców na podstawie następujących aktów prawnych:

 

Podstawowe informacje zawarte są w poniższych ulotkach informacyjnych oraz w specjalnej zakładce „Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany po 1stycznia 2018 r.

 • dla pracodawców „Jak zatrudnić cudzoziemca – podstawowe zasady od stycznia 
  2018 r.”
 • dla cudzoziemców „Praca w Polsce – informacje dla cudzoziemców – podstawowe zasady od stycznia 2018 r.” – w języku: ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim

Ponadto informujemy o obowiązku uiszczenia od 1 stycznia 2018 r. wpłat w wysokości 
30,00 zł za złożenie każdego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpłat należy dokonać na konto:

Bank Pekao SA nr 03 1240 1268 1111 0010 7734 9108

DOWÓD WPŁATY WINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy)
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/złożenie wniosku o pracę sezonową)
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca oraz numer paszportu dla którego będzie składane oświadczenie bądź wniosek o pracę sezonową)

 

Uwaga !!!

Dodatkowo informujemy, że Wojewoda Pomorski ogłosił wykaz zawodów w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uzyskania informacji starosty.

Powiat wejherowski : opiekun osoby starszej

                                    monter konstrukcji stalowych

                                    kierowca samochodu ciężarowego

 

Więcej informacji http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl

 

2. Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy (wraz z załącznikiem do krajowej oferty pracy) na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w imieniu starosty wydaje informację w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Informacja dla pracodawcy

W przypadku starania się o wydanie Informacji starosty potrzebnej w procedurze uzyskania
od wojewody zezwolenia na pracę lub pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce wymóg znajomości języka obcego na stanowiska proste tj. praczka, pracownik gospodarczy, osoba sprzątająca, oraz w branży budowlanej, przemysłowej, handlowej czy stoczniowej zamieszczony w złożonej do tut. Urzędu Pracy ofercie pracy, uznany jest za niezasadny. Skoro praca wykonywana jest w Polsce uznaje się, że  podstawowym językiem komunikacji powinien być język polski. Ponadto znajomość języka polskiego należy uznać za istotny czynnik integracji, także osób spoza Polski. W związku z tym, wskazany w ofercie języki obce nie będą brane pod uwagę w procedurze badania rynku pracy dot. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:16:44)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2018-01-16 10:19:45)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/128