Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon szkoleniowy
Statystyki graficzne

Bon szkoleniowy

BON SZKOLENIOWY

 

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

Bon szkoleniowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania oraz po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoba bezrobotna, która otrzyma bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy, po uprzednim złożeniu wniosku oraz pozytywnym rozpatrzeniu go przez osoby weryfikujące.

W ramach bonu szkoleniowego finansowane są, do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego
    i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  • przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu
    w wysokości:

            a)   do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

            b)   powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

            a)   do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

            b)  powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150  godzin,

            c)  powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 

Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty, o których mowa wyżej, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Skierowanemu bezrobotnemu w czasie odbywania szkolenia przysługuje stypendium, którego kwota nie jest wliczana do wartości bonu.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Więcej informacji na temat bonu szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Urzędu, I piętro, pokój nr 103 lub pod numerami telefonu: 58/677 63 21, 58/677 83 63, 58/677 83 64, 58/677 83 68

 

U W A G A !

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu szkoleniowego

 

 

Dokumenty dotyczące bonu szkoleniowego dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2014-07-07 09:30:32)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2016-06-13 12:33:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/bon-szkoleniowy/206