Dyrekcja

Sekretariat

Dział Księgowo - Finansowy

Informacja

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Pośrednictwa Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Szkoleń i Poradnictwa zawodowego

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Programy Rynku Pracy

Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Dział Organizacji i Administracji

Pośrednictwo Pracy

Obsługa pracodawców