Informacja dotycząca zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku

Informacja dotycząca zasad realizacji programów rynku pracy
przez PUP Wejherowo w 2018 roku w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy
oraz działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że w 2018 roku przy realizacji programów rynku pracy będzie kierował się następującymi ZASADAMI:

czytaj więcej

Zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. 

czytaj więcej

Informacja o rozpoczęciu naboru do służby w Policji w 2018

Komenda Wojewódzka Policji w GdańskuKomendant Wojewódzki Policji w Gdańsku informuje o rozpoczęciu procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 roku na terenie garnizonu pomorskiego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej pod adresem:

 

https://www.pomorska.policja.gov.pl/sluzba.php

czytaj więcej

Podziękowanie dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

czytaj więcej