Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC BEZROBOTNEGO 109510
Przyznanie statusu bezrobotnego 22815
Utrata statusu bezrobotnego 7775
Rejestracja bezrobotnych 38433
Rejestracja przez internet 26059
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej i niezbędne dokumenty 15775
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5846
ABC POSZUKUJĄCEGO PRACY 8517
Rejestracja osoby poszukującej pracy 6123
Status poszukującego pracy 3767
Utrata statusu poszukującego pracy 3086
Rejestracja osoby poszukującej pracy z prawem do transferu. 3361
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 47029
Prawa bezrobotnych 12873
Prawa poszukujących pracy 6166
Obowiązki bezrobotnych 11597
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 26788
Pośrednictwo pracy krajowe 9302
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4979
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 8501
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 29609
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 31573
Bon szkoleniowy 7504
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4957
Staże 19605
Bon stażowy 9542
Bon zatrudnienieniowy 4370
Bon na zasiedlenie 8879
Prace interwencyjne 5145
Studia podyplomowe 9908
Roboty publiczne 3330
Prace społecznie użyteczne 5945
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 8057
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 38380
Wysokość świadczeń pieniężnych 21126
Zasiłek dla bezrobotnych 17888
Prawo do zasiłku 14675
Utrata prawa do zasiłku 5210
Okres pobierania zasiłku 11127
Ubezpieczenie zdrowotne 9635
Dodatek aktywizacyjny 12931
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10562
Zwrot kosztów przejazdu 11282
Stypendium z tytułu kontynuacji nauki 10413
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 19662
Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów 284
Agencje zatrudnienia 11060
Dokumenty do pobrania 77554
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 18031
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 71721
Zgłoszenie oferty pracy 16677
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6573
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7913
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3842
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6091
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 28984
Pośrednictwo pracy krajowe 8357
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3142
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4008
Staże 36467
Bon stażowy 7997
Bon zatrudnieniowy 9167
Prace interwencyjne 12138
Roboty publiczne 3353
Prace społecznie użyteczne 8544
Refundacja części kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 6439
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7260
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 17265
Zwolnienia grupowe 3809
Wysokość świadczeń pieniężnych 7297
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5413
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 8301
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6318
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3993
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5162
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 8799
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3171
Tryb postępowania 3121
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3251
Wymagane dokumenty 6128
Opłaty 3134
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4832
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3424
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 6325
Dokumenty do pobrania 35190
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 148955
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8265
Programy 10067
Programy zrealizowane w 2012 roku 5128
Programy zrealizowane w 2013 roku 6015
Programy zrealizowane w 2014 roku 2353
Programy zrealizowane w 2015 roku 993
Programy zrealizowane w 2016 roku 1466
Programy partnerskie 80
Projekty EFS 27400
Projekty realizowane 10029
Projekty zrealizowane 9000
Analizy i statystyki 6384
Statystyka lokalna 5290
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 7885
Struktura bezrobocia w podziale według gmin zamieszkania 7494
Rada Rynku Pracy 6081
Skład Rady Rynku Pracy 13346
Przydatne linki 8160
Podziękowania 311