Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC BEZROBOTNEGO 109976
Przyznanie statusu bezrobotnego 23074
Utrata statusu bezrobotnego 7917
Rejestracja bezrobotnych 39519
Rejestracja przez internet 26723
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej i niezbędne dokumenty 16167
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5993
ABC POSZUKUJĄCEGO PRACY 8756
Rejestracja osoby poszukującej pracy 6252
Status poszukującego pracy 3878
Utrata statusu poszukującego pracy 3167
Rejestracja osoby poszukującej pracy z prawem do transferu. 3444
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 50409
Prawa bezrobotnych 13275
Prawa poszukujących pracy 6403
Obowiązki bezrobotnych 11968
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 27409
Pośrednictwo pracy krajowe 9451
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5062
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 9087
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 30607
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 32362
Bon szkoleniowy 7707
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5089
Staże 19934
Bon stażowy 9714
Bon zatrudnienieniowy 4543
Bon na zasiedlenie 9060
Prace interwencyjne 5280
Studia podyplomowe 10112
Roboty publiczne 3416
Prace społecznie użyteczne 6051
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 8213
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 39073
Wysokość świadczeń pieniężnych 21411
Zasiłek dla bezrobotnych 18353
Prawo do zasiłku 15008
Utrata prawa do zasiłku 5323
Okres pobierania zasiłku 11366
Ubezpieczenie zdrowotne 9807
Dodatek aktywizacyjny 13213
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10741
Zwrot kosztów przejazdu 11491
Stypendium z tytułu kontynuacji nauki 10637
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 20337
Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów 399
Agencje zatrudnienia 11314
Dokumenty do pobrania 79476
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 18338
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 73691
Zgłoszenie oferty pracy 17083
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6680
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8014
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3921
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6169
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 29754
Pośrednictwo pracy krajowe 8467
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3231
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4107
Staże 37014
Bon stażowy 8169
Bon zatrudnieniowy 9397
Prace interwencyjne 12345
Roboty publiczne 3437
Prace społecznie użyteczne 8654
Refundacja części kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 6815
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7527
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 17637
Zwolnienia grupowe 3892
Wysokość świadczeń pieniężnych 7470
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5552
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 8434
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6405
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4080
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5362
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 9178
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3256
Tryb postępowania 3215
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3337
Wymagane dokumenty 6257
Opłaty 3208
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4912
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3512
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 6427
Dokumenty do pobrania 35960
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 152946
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8393
Programy 10329
Programy zrealizowane w 2012 roku 5250
Programy zrealizowane w 2013 roku 6149
Programy zrealizowane w 2014 roku 2472
Programy zrealizowane w 2015 roku 1133
Programy zrealizowane w 2016 roku 1597
Programy partnerskie 208
Projekty EFS 27834
Projekty realizowane 10191
Projekty zrealizowane 9167
Analizy i statystyki 6526
Statystyka lokalna 5434
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 8008
Struktura bezrobocia w podziale według gmin zamieszkania 7655
Rada Rynku Pracy 6206
Skład Rady Rynku Pracy 13508
Przydatne linki 8315
Podziękowania 427