Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-07-06

System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I

 

Zapraszamy wszystkich pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Redy, Rumi, Wejherowa i Gminy Wejherowo do wzięcia udziału w projekcie:

 

„System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT  –  etap I” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

2017-06-23

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż z dniem 29-04-2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz.864), w związku z czym nastąpiła zmiana zasad opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie w/w ustawy w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017-03-20

Profile pracodawców

Czy szukasz pracy i zastanawiasz się:

  • “Na jakie zarobki mogę liczyć w tej firmie?"
  • “Jakie będę mieć dodatkowe benefity?”
  • “Jakie pytania padną na rozmowie kwalifikacyjnej?”
2017-03-03

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje iż z dniem  01.03.2017r. wstrzymuje  nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia z powodu wyczerpania środków.

Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy Wejherowo 104 nie dotyczy od 2015-01-14
do 2015-01-30
Porady grupowe Wejherowo Pokój nr 112 nie dotyczy od 2015-01-09
do 2015-03-31
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Wejherowo 102 nie dotyczy od 2014-09-24
do 2014-09-26
Szkolenia Wejherowo nd. 25 od 2014-08-22
do 2014-09-30
Szkolenia Wejherowo Zapisy w pokoju nr 14 5 od 2014-06-18
do 2014-07-31
Giełda Pracy Wejherowo Pokój nr 104 nie dotyczy od 2014-06-12
do 2014-07-03
Szkolenia Wejherowo Zapisy w pokoju nr 14 5 od 2014-05-23
do 2014-07-31
Szkolenia Wejherowo Zapisy w pokoju nr 14 5 od 2014-04-23
do 2014-05-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Wejherowo Sekretariat 60 od 2014-04-07
do 2014-05-03
Targi pracy Gdańsk ul. Żaglowa 11, Gdańsk nie dotyczy od 2014-03-18
do 2014-04-02