Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-10-05

"Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy"

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

 

,,Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

 

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do uzyskania ponownego zatrudnienia (uzyskanie efektywności zatrudnieniowej) wśród 96 UP (58 kobiet, 38 mężczyzn), poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych/rynkowych i/lub kompetencji do aktualnych potrzeb rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego. 

 

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej 80% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami (co najmniej 5%-tj. 5 UP), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety (co najmniej 60% UP-tj. 58 UP). W efekcie realizacji projektu co najmniej 87 osób (w tym co najmniej 53 kobiety) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz co najmniej 53 osoby (w tym co najmniej 32 kobiety) podejmą ponownie zatrudnienie.

 

2017-08-31

Ruszyły pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Od 18 sierpnia b.r. można składać wnioski o pożyczkę do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z programu RPO WP na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. O pożyczkę ubiegać się mogą mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności na terenie województwa pomorskiego. 

więcej...

2017-08-25

Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

doposazeniaDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2017 roku” ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

W ramach naboru sfinansowane zostanie utworzenie 20 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 21.000 zł. 

Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe Wejherowo Budynek B, wejście C nie dotyczy od 2015-12-21
do 2016-12-31
Szkolenia Wejherowo Budynek B, wejście C 10 od 2015-10-26
do 2015-12-31
Szkolenia Wejherowo 4 10 od 2015-09-17
do 2015-10-08
Szkolenia Wejherowo 4 10 od 2015-09-17
do 2015-10-08
Szkolenia Wejherowo 4 5 od 2015-09-17
do 2015-10-08
Szkolenia Wejherowo 4 5 od 2015-09-17
do 2015-11-30
Szkolenia Wejherowo 4 5 od 2015-09-21
do 2015-11-30
Szkolenia Wejherowo 4 10 od 2015-09-17
do 2015-11-30
Szkolenia Wejherowo 4 5 od 2015-09-17
do 2015-11-30
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Wejherowo nie dotyczy 50 od 2015-09-03
do 2015-09-23