Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-11-23

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

 Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w dniu 15.11.2017 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Bukowej 1 w Wejherowie zorganizował Pomorski Dzień Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Celem niniejszego wydarzenia była promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, a także wspieranie rozwoju jednoosobowych firm i przekształcaniu się ich w mikroprzedsiębiorstwa.

2017-10-30

Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

pupza życiem


Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1065, ze zm.) wprowadzone zostały rozwiązania ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do aktywności zawodowej.

2017-10-17

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 18.000 zł.

 

O środki finansowe mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Wejherowo i spełniające dodatkowe kryteria:

  • w przypadku kobiet – ukończone 30 lat,
  • w przypadku mężczyzn:
    • ukończone 30 lat i dodatkowo legitymowanie co najwyżej wykształceniem średnim bądź orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
    • ukończone 50 lat.

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie od 23 października do 3 listopada 2017 roku.

 

Za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla pocztowego czy nadania przesyłki kurierem.

 

Wszystkich  chętnych serdecznie zapraszamy. 

2017-10-13

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z rezerwy KFS

Nabór wniosków o  przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z  rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż posiada jeszcze środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 71.500 zł środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 

W związku z powyższym ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedmiotowego wsparcia, które obejmuje:

 

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności,    
- kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

 

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać
za pośrednictwem poczty w terminie od 23 do 27 października 2017 roku. 

Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Szkolenia PUP Wejherowo Budynek B - wejście C (KLUB PRACY) 10 od 2017-03-24
do 2017-06-30
Szkolenia PUP Wejherowo pok. 104 30 od 2017-03-08
do 2017-04-20
Targi pracy Gdańsk, ul. Żaglowa 11, Amberexpo PUP Wejherowo 50 od 2017-02-17
do 2017-03-02
Giełda Pracy PUP Wejherowo pok. 104 10 od 2017-02-06
do 2017-02-22
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej PUP Wejherowo sekretariat 60 od 2017-02-01
do 2017-02-24
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy PUP Wejherowo sekretariat 50 od 2017-02-01
do 2017-02-24
Giełda Pracy Wejherowo pok. 104 10 od 2016-11-10
do 2016-12-01
Giełda Pracy Wejherowo pok. 104 10 od 2016-11-02
do 2016-11-07
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Wejherowo sekretariat 25 od 2016-09-12
do 2016-09-30
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Wejherowo sekretariat 20 od 2016-09-12
do 2016-09-30