Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2018-02-12

Spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Pomorskie Wspiera Pracodawców

 

Spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 

Termin spotkania: 14 marca 2018 roku

Miesce: Sala obrad Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4

 

Zapisy do 5 marca 2018 roku!

 

Harmonogram

  • 10:00 – 10:15 Przywitanie pracodawców: Dyrektor PUP oraz WUP Gdańsk
  • 10:15 – 10:45 Sytuacja na pomorskim rynku pracy – przedstawiciel WUP Gdańsk
  • 10:45 – 11:00 Pośrednictwo pracy EURES dla polskich pracodawców – przedstawiciel WUP Gdańsk
  • 11:00 – 11:15 Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy – wyniki badania zrealizowanego na zlecenie WUP w Gdańsku w 2017 r. – przedstawiciel WUP Gdańsk
  • 11:15 – 11:35 Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudnienia cudzoziemców – przedstawiciel PUP
  • 11:35 – 11:55 Rejestracja oświadczeń 
  • o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – zmiany – przedstawiciel PUP
  • 11:55 – 12:15 Kontrola pobytu zatrudnienia – przedstawiciel Straży Granicznej
  • 12:15 – 12:35 Kontrola legalności zatrudnienia – przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy
  • 12:35 – 13:00 Panel dyskusyjny

Kontakt

 

Patrycja Borkacka

p.borkacka@pupwejherowo.pl

58 677 63 19

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy!

2018-02-02

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z KFS

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo  w 2018 roku” Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

2018-01-25

Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

doposażeniaDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku” ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

W ramach naboru sfinansowane zostanie utworzenie 60 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 20.000 zł. 

2018-01-25

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

dotacjeZgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku” Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 19.000 zł.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji